WAAROM VOOR HUPRACO KIEZEN?

GOEDKEURINGEN EN CERTIFICATIES

Dankzij de kwaliteit en de efficiëntie van zijn opleidingsmethodes geniet Hupraco van goedkeuringen, kwaliteitsnormen en certificaties van de sector:
Goeudkeuring FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, QFOR, ADEPS, Opleidingschèque,...

 

40 GEKWALIFICEERDE TRAINERS

Om uw opleidingsbehoeften te kunnen voldoen en uw bijscholingen of andere gepersonaliseerde opleidingen te kunnen verzorgen, stelt Hupraco zijn brede team van 40 ervarende trainers ter uwe beschikking.

 UNIEK 
 LEERMATERIAAL 

Hupraco ontwikkelt unieke leermethodes en -materiaal. Handig in formaat, hun volledigheid, andragogie, technische kwaliteit en wetenschappelijke aanpak kunnen de redder door zijn/haar opdracht begeleiden.

EEN VERLAAGD
BUDGET

 Onze adviseurs zullen, met u, de beste opleidingsoplossingen bestuderen om de impact op uw kosten zo laag mogelijk te houden (dank zij verdeling van het aantal uren, laag personeelsstilstaan,...). U kunt ook opleidingscheques aanvragen indien u de criteria tegenkomt.

BETERE
RESULTATEN

Omdat volwassenen beter onthouden wat ze gedaan hebben dan wat ze gezien hebben zijn onze opleidingen op de praktijk gebaseerd. De hoge tevredenheidspercentages, een grote stabiliteit en de trouw van onze klanten zijn zoveel bewijzen van de efficiëntie van onze leermethode.

EEN GEMEENSCHAP VAN REDDERS

Hupraco zorgt voor een groter aanzien en een versterking van de titel van redder. Iedere afgestudeerde kandidaat krijgt een nominatieve bewijskaart. Hij/zij wordt een lid van de Hupraco Redders gemeenschap en kan daardoor genieten van een bevoorrechte informatie en ondersteuning.

OPLEIDINGEN
OP MAAT

Onze trainers passen zich aan uw beroep en specificieteit aan. Resultaat: een toegewijde praktische opleiding, operationeel en rechtstreeks toepasselijk. 
Hupraco biedt u de mogelijkheid aan uw eigen EHBO-opleiding te personaliseren en met de onderwerpen van uw keuze.

FLEXIBILITEIT
EN SNELHEID

Onze trainers passen zich aan uw planning en de specifieke uurroosters van uw beroep aan. We zorgen ervoor dat onze opleidingen gepland worden zodat uw organisatie zo weinig mogelijk verstoord wordt.
Onze adviseurs beloven uw vragen snel te beantwoorden en dynamisch op te volgen.

EEN EFFICIENTERE
METHODE 

Ontwikkeld door een intern wetenschappelijk comité passen de Hupraco leermethodes de andragogieprincipes toe (pedagogie voor volwassenen). Gebaseerd op het "kunnen doen", bieden ze een hoger en nuttiger retentiepercentage van de kennissen aan.

eLEARNING
VANAF 10/2015

Hupraco is het eerste belgische opleidingscentrum dat eLeraning voor EHBO aanbiedt. Deze unieke methode maakt het mogelijk voor de cursisten hun afstandsopleiding aan te vullen en hun tijdsgebruik te optimaliseren. 

EEN OPLEIDING
IN 4 TALEN

Hupraco biedt u strikt identieke opleidingen aan, inhoudelijk evenals methodologisch, in het Frans, het Nederlands, het Engels of in het Duits.

ADVIES
EERST

Elke opleiding is verschillend omdat u verschillend bent. Hupraco biedt u gratis advies aan om, samen met u, de meest aangepaste opleiding en oplossing te definiëren.